Gyno Sanet

Tyto prohlídky jsou určené pro ženy od zahájení pohlavně aktivního života (anebo i dříve při gynekologických potížích) a měli by probíhat po celý následující život ženy i ve vyšším věku. Mnoho žen, pokládá přechod do menopauzy za období, kdy končí pravidelné kontroly na gynekologii, ale nejvíce závažných gynekologických nemocí vzniká u žen právě ve věku kolem 60.- 80.roku.


Pravidelné prohlíky by se měly konat 1 x ročně v případě, že výsledky všech vyšetření jsou v normě.


Prohlídka zahrnuje odběr anamnézy - cílené dotazy na osobní i rodinnou anamnézu, která umožní identifikovat rizikové faktory a provést vyšetření "šité na míru" ženy. Následně provádíme vyšetření zevních i vnitřních gynekologických orgánů, screening rakoviny děložního hrdla anebo cytologii - stěr vrchné části buněk děložního hrdla a jejich následné zpracování pod mikroskopem ve specializované laboratoři a v indikovaných případech také ultrazvukové vyšetření vnitřních gynekologických orgánů. Preventivní prohlídka u gynekologa také zahrnuje péči o prsa, kdy provádíme edukaci o správné technice samovyšetření prsů a u žen po 45 roce věku odesíláme ženu každý druhý rok na screening rakoviny prsu do specializovaného centra. Praktický lékař anebo gynekolog zajišťuje také provedení testu na okultní krvácení ze stolice v rámci screeningu rakoviny tlustého střeva a to u žen po 50.roce věku. Výsledkem výše popsaného procesu je zhodnocení nálezu a doporučení kdy a v jakém rozsahu se má konat další preventivní prohlídka.


Staráme se, aby bylo vše v pořádku.

Objednat se