Gyno Sanet

Těhotenskou poradnou se rozumí pravidelná prohlídka u Vašeho gynekologa v průběhu těhotenství. V případě pozitivního těhotenského testu si první návštěvu domluvte asi 6-8 týdnů od poslední menstruace, v případě obtíží dříve. V první poradně Vám lékař provede vaginální ultrazvuk ke stanovení lokalizace, vitality a datace těhotenství, v 10.týdnu Vám vystaví těhotenský průkaz a sestřička Vám vystaví žádanky na laboratorní vyšetření. Další kontroly jsou ve frekvenci 4- 6 týdnů. Mezi 36.-40.týdnem těhotenství Vás předáme do péče Vám zvolené porodnice.


Laboratorní vyšetření:

- I.trimestr - screening sunkce štítné žlázy – volitelné

- 10.týden - krevní obraz, krevní skupina a přítomnost protilátek, sexuálně přenosné nemoci, chemické vyšetření moči, vyšetření PAPP-A, f-beta hCG, ev PlGF (biochemické markry chromozomálních vad, poruch růstu plocu a preeklampsie) – povinné (neplatí pro PlGF)

- 24.-28.týden - oGTT – test glukózové tolerance – povinné

- 30.týden - krevní obraz a přítomnost protilátek – povinné

- 36.týden - GBS screening – steř z pochvy a okolí konečníku - povinnéUltrazvukové vyšetření:

- 13. týden: screening chromozomálních vad a těhotenských patologií

- 20.- 22. týden: detailní screening morfologických abnormit plodu

- 30.- 32. týden: screening růstu, umístění placenty a množství plodové vody

- 36. týden: screening růstové restrikce, ev rekalkulace rizika preeklampsie u rizikových ženUltrazvuková vyšetření v těhotenství provádíme ve spolupráci se specializovanými centry fetální medicíny, které považujeme za nejkvalitnější. Části těchto vyšetření provádíme přímo v naší ambulanci a plánujeme rozšíření této diagnostiky. Část těchto vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Na jejich financování je možné použít příspěvky zdravotních pojišťoven.Při stanovaní rizik výskytu chromozomálních vad lze využít relativně nové laboratorně-genetické metody: NIPT (neinvazivní prenatální test) nebo též cfDNA test Jde o vyšetření volné cirkulující DNA plodu v mateřské krvi, které dokáže s vysokou spolehlivostí (až 99% pro Downův syndrom) vyloučit postižení plodu závažnými genetickými vadami (trisomie - nadpočetný chromozom 21, 18, 13, nebo změny počtu pohlavních chromozomů X, Y). Jeho největší výhodou je jeho neinvazivita, provádí se pouze z odběru periferní krve těhotné. Nevýhodou je, že jde o metodu screeningovou, její abnormální výsledek je tedy nutno potvrdit metodou diagnostickou - invazivní, tedy odběrem choriové tkáně nebo plodové vody. Většinou se tento test doporučuje těhotným s hraničním výsledkem kombinovaného testu, lze jej ale provést "pouze" na žádost těhotné, např. ve vyšším věku. Více informací naleznete na www.panoramatest.cz nebo též zde www.gynekolog.cz/panorama Toto vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Jeho cena se pohybuje od 12 do 16000,- Kč dle zvolené varianty. Rádi Vám toto vyšetření zprostředkujeme .Staráme se, aby bylo vše v pořádku.

Objednat se